Blisko 60 policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Kole otrzymało wyróżnienia, odznaczenia oraz awansowało na wyższe stopnie policyjne podczas tegorocznych obchodów Święta Policji.

29 lipca br. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kole obchodzili swoje święto. Uroczystości tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą, którą koncelebrowali kapelan kolskich policjantów ksiądz Józef Wronkiewicz wraz z proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole księdzem Eugeniuszem Strzechem.

Uroczysta akademia odbyła się na dziedzińcu kolskiej jednostki. Z uwagi na sytuację zagrożenia COVID-19 w tym roku znacznie ograniczono liczbę zaproszonych gości.

Rolę gospodarza pełnił Komendant Powiatowy Policji w Kole insp. Artur Foryński wraz ze swoim I Zastępcą mł. insp. Jackiem Brzęckim. Udział w uroczystości wzięli Poseł na Sejm RP Leszek Galemba, Starosta Kolski Robert Kropidłowski, Wiceburmistrz Miasta Koła Lech Brzeziński oraz policjantki, policjanci i pracownicy kolskiej jednostki.

Na wstępie spotkania dowódca uroczystości nadkom. Michał Bryl złożył meldunek Komendantowi Powiatowemu Policji w Kole, po czym wprowadzono sztandar kolskiej Policji. Następnie uczczono minutą ciszy zmarłego kilka miesięcy temu policjanta, Mariusza Ostrowskiego.

Z rąk kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Kole blisko 60 osób odebrało odznaczenia, wyróżnienia oraz awanse w stopniach służbowych.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w uznaniu szczególnych zasług w zakresie bezpieczeństwa ludzi i porządku publicznego wyróżnił nadaniem złotej odznaki “Zasłużony Policjant” I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Kole mł. insp. Jacka Brzęckiego, zaś brązową odznakę otrzymał podkom. Krzysztof Szczesiak. Podkom. Przemko Chudykowski został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej srebrnym medalem za długoletnią służbę. Akt wręczenia powyższych odznaczeń odbędzie się w dniu 31 lipca br. podczas Wojewódzkich Obchodów Święta Policji w Poznaniu.

Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Kole wręczył funkcjonariuszom kolskiej jednostki akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. W bieżącym roku awanse na wyższe stopnie otrzymało 56 policjantów, w tym 1 w korpusie oficerów młodszych, 27 w korpusie aspirantów, 20 w korpusie podoficerów oraz 8 w korpusie szeregowych. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu przedterminowym awansem wyróżnił st. asp. Rafała Zielińskiego na stopień aspiranta sztabowego. Za sumienną i rzetelną pracę wyróżniono pięcioro pracowników cywilnych: Joannę Polaszewską, Halinę Wojewodę, Jadwigę Bąkowską, Ryszarda Buta i Piotra Kukulskiego. Ponadto na wniosek Przewodniczącego Zarządu Terenowego asp. szt. Tomasza Bartczaka, Kapituła Związku przyznała medale 7 policjantom, kapelanowi kolskich policjantów oraz włodarzom Dąbia, Grzegorzewa, Olszówki i Babiaka.

W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pan Leszek Galemba oraz Starosta Kolski Robert Kropidłowski. Wszyscy w swoich przemówieniach składali serdeczne życzenia i dziękowali za trudną służbę w czasie panującej epidemii.

źródło: KPP Koło

Leave a comment