W ramach realizacji „Miejskiego programu budowy dróg osiedlowych i parkingów” przy ul. Opałki powstał kolejny parking w mieście. Dziś obiekt przeszedł odbiór techniczny.
Wykonawcą parkingu z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej, z odwodnieniem, była firma MK Stella Konrad Marek z Koła. Koszt zadania to 579 006,15 zł.
Powierzchnia parkingu to 559 m. kw., dróg manewrowych 893 m. kw., chodników 130 m. kw. a trawników 246 m. kw. Wybudowane zostały 42 stanowiska postojowe, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych.
źródło:UM w Kole
Ty, Małgorzata Ostrowska, Radosław Grabowski i 6 innych użytkowników