Ogólnopolska nagroda dla Gminy Kościelec
Gmina 15 – lecia jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i prestiżowych nagród w Polsce, którą otrzymała Gmina Kościelec.
W Warszawie odbyła się Wielka Gala Polskiej Przedsiębiorczości 2023, podczas której Wójt Gminy Kościelec, Dariusz Ostrowski odebrał nagrodę w postaci statuetki i okolicznościowego dyplomu w kategorii Orły Polskiego Samorządu – „Gmina 15-lecia”.
To wspaniałe wyróżnienie zarówno dla Wójta, jak również dla całej społeczności gminy za szczególne osiągnięcia i działania na rzecz rozwoju gminy. Tytuł ten otrzymują gminy, które efektywnie wykorzystują środki unijne, inwestują w rozwój swojego regionu, a także dbają o warunki sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości oraz o poprawę jakości życia mieszkańców.
Celem Plebiscytu jest budowanie i umacnianie pozycji samorządów pod kątem ich konkurencyjności oraz tworzenia korzystnych warunków rozwoju dla społeczności lokalnej. Otrzymane wyróżnienie jest wyrazem wysokich kompetencji wójta, radnych, sołtysów, pracowników urzędu gminy i GOPS-u oraz wysokiej umiejętności zarządzania, które przyczyniają się do podnoszenia standardów życia mieszkańców i dają dobre perspektywy rozwoju gminy Kościelec. Statuetka Orzeł Polskiego Samorządu, to nagroda plebiscytu, która jest potwierdzeniem sukcesu, a zarazem inspiracją i wzorem dla innych. Nagrodzone samorządy wyznaczają najwyższe standardy i są symbolem rozwoju oraz efektywności w zarządzaniu gminą.
źródło: Gmina Kościelec
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com