Informujemy o wyborach uzupełniających na ławników sądowych na kadencję 2024 – 2027.
Burmistrz Miasta Koła ogłasza nabór kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kole na kadencję w latach 2024 – 2027.
Szczegółowe informacje na temat zasad, stosownych dokumentów i wymagań względem kandydatów znajdziecie Państwo tutaj:
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą w do 10 czerwca 2024 roku od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30 w Biurze Rady Miejskiej (ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, tel. 63 26 27 544) z dopiskiem: „Ławnicy – wybory uzupełniające”.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com