Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oprócz realizacji ambitnego planu inwestycyjnego w zakresie rozbudowy sieci cieplnej w 2020 r., (o którym niedawno informowaliśmy), równolegle realizuje zadania remontowe w zakresie istniejącej sieci. Między innymi takie zadanie rozpoczęto przy ul. Kolejowej w okolicy tzw. placu „cyrkowego”. Remontowi podlega 120 m.b. sieci DN 250. Jest to odcinek bardzo istotny z punktu widzenia funkcjonowania sytemu ciepłowniczego, ponieważ dzięki niemu dostarczane jest ciepło do dwóch największych osiedli mieszkaniowych – tzw. „Stara” i „Nowa” Kolejowa oraz do pływalni miejskiej, szkół i innych odbiorców. Remontowany odcinek sieci zaprojektowano w technologii kanałowej w 1978 r., natomiast wybudowano w roku 1979.

Spółka ww. remont realizuje ze środków własnych z wykorzystaniem swoich pracowników i sprzętu. W ten sposób środki pochodzące ze sprzedaży ciepła i usług, można powiedzieć – „wracają” do mieszkańców, ponieważ dzięki prowadzonym remontom wzrasta bezpieczeństwo, ciągłość i pewność dostaw ciepła.

Oprócz ww. remontu sieci, remontom na terenie miasta poddane zostaną komory ciepłownicze, w których wyremontowana zostanie armatura kierunkowa, niezwykle istotna, ponieważ dzięki niej możliwe jest prowadzenie bezpiecznego ruchu sieciowego.

Szereg istniejących węzłów cieplnych, za pomocą których dostarczane jest ciepło do budynków wielorodzinnych na naszych osiedlach mieszkaniowych, również poddane zostanie remontowi. Najbliższe miesiące zapowiadają się więc niezwykle pracowicie dla całej załogi MZEC, bez której wszystkie wymienione prace byłyby niemożliwe.

Prezes spółki Przemysław Stasiak kieruje do odbiorców ciepła te słowa: W tym miejscu również prosimy, abyście Państwo z wyrozumiałością odebrali chwilowe przerwy w dostawie ciepła. Proszę pamiętać, że lato to czas, kiedy możliwe jest wykonanie zadań remontowych w obrębie sieci cieplnej i węzłów cieplnych, serdecznie przepraszamy za wszelkie niedogodności.

źródło:MZEC w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com