Kontynuacja rozpoczętej inwestycji

Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy na osiedlu „Płaszczyzna” przebiega zgodnie z planem. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej sukcesywnie rozbudowuje sieć ciepłowniczą, co jest częścią strategii rozwoju spółki, a służyć ma poprawie stanu środowiska w Kole poprzez likwidację niskiej emisji dwutlenku węgla i pyłów zawieszonych. Oferta obejmuje dostawę ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Zwiększa komfort życia oraz bezpieczeństwo mieszkańców.

W ubiegłym roku informowaliśmy o rozpoczęciu prac, polegających na budowie sieci cieplnej na tzw. osiedlu „Płaszczyzna”, przez MZEC Sp. z o. o. Już wtedy inwestycja ta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców okolicy. Burmistrz miasta dr Krzysztof Witkowski wraz z Prezesem Zarządu Spółki Przemysławem Stasiakiem odbyli spotkania z mieszkańcami osiedla informując o sposobie realizacji oraz harmonogramie i postępie planowanych prac.

W 2019 roku wybudowano ok. 650 mb sieci cieplnej wzdłuż ul. Konarskiego i Emilii Plater oraz przyłączono nowych odbiorców. Budowa sieci cieplnej to skomplikowane i kosztowne przedsięwzięcie. Niemal wszystkie prace wykonane zostały przez pracowników miejskiej spółki – co ważne – z własnych środków.

Rozpoczęcie budowy sieci na osiedlu Płaszczyzna spotkało się z bardzo pozytywnym odzewem ze strony mieszkańców zainteresowanych przyłączeniem swojej nieruchomości do sieci. Niewątpliwe zalety ciepła systemowego w roku bieżącym będą mogli docenić mieszkańcy ulic Wyspiańskiego, Konarskiego, Emilii Plater oraz Narutowicza. Jeśli wszystko będzie przebiegało zgodnie z założeniami w 2020 r. Spółka pozyska ok. 30 nowych odbiorców. – To bardzo ważne z kilku powodów, m.in. dzięki takim inwestycjom skutecznie ograniczamy smog w mieście poprzez likwidację tzw. niskiej emisji – ocenił zadanie prezes MZEC Przemysław Stasiak. – Z kolei środki, które mieszkańcy przeznaczają na potrzeby ogrzewania pozostają w mieście, tj. w miejskiej spółce, która następnie środki te reinwestuje i poszerza możliwości skorzystania z ciepła systemowego dla coraz większego grona mieszkańców. Rozbudowa sieci jest bardzo istotna w kontekście budowy ciepłowni geotermalnej, dzięki której kolski system ciepłowniczy stanie się w pełni efektywnym systemem, a tym samym mniej uciążliwym dla środowiska naturalnego.

Wybudowana w 2019 roku sieć cieplna o długości 150 mb wzdłuż ul. Boguszynieckiej dziś dostarcza ciepło do kilku domów, a kolejne posesje przyłączone zostaną w roku bieżącym. Oprócz sieci Spółka wybudowała ok. 600 mb przyłączy cieplnych do różnych obiektów mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Reasumując, w 2019 r. w Kole zbudowano ok. 1400 mb nowych rurociągów ciepłowniczych służących zaopatrzeniu w ciepło naszych mieszkańców.

– Skoordynowane działania prowadzone w roztropny i przemyślany sposób skutkują tym, że oferta MZEC staje się coraz bardziej konkurencyjna i jest doceniana przez odbiorców ciepła w naszym mieście – dodał prezes Stasiak. Zarząd spółki wspólnie z władzami miasta dokładają wszelkich starań, by odbudować zaufanie mieszkańców do podejmowanych przez nich działań, które tak na prawdę mają jeden cel, służyć dobru mieszkańców naszego miasta. Prezes MZEC, mając na uwadze korzyści wynikające z przyłączenia posesji do sieci cieplnej, zachęca do korzystania z ciepła systemowego. W czasie, gdy wymagany jest społeczny dystans, spółka udziela wszelkich informacji i porad telefonicznie, i zapewnia, że przebieg inwestycji nie narusza obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com