Dzięki Pani Agnieszce Chojnackiej kolekcja fotografii znajdująca się w Muzeum Technik Ceramicznych powiększyła się o zdjęcia pokazujące życie teatralne w naszym mieście. Zapewne większość spektakli udokumentowanych na prezentowanych zdjęciach odbywała się w nieistniejącym już niestety Teatrze Miejskim. Znajdował się on pośrodku Nowego Rynku. Został otwarty w 1888 r. Ciekawostką jego wnętrza była kurtyna teatralna namalowana przez wybitnego pejzarzystę Władysława Maleckiego podczas jego bytności w Kole w latach 1887 – 1890. Był nauczycielem rysunku w Szkole Realnej. Jej dyrektorem był wtedy Mieczysław Rawita – Witanowski, brat Michała – autora pierwszej monografii o dziejach naszego miasta. Serdecznie dziękujemy Pani Agnieszce Chojnackiej za przekazane naszemu muzeum bardzo interesujące fotografie.

źródło:MTC w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com