Międzynarodowy Dzień Solidarności

Zgodnie z ideą Dnia, ci, którym żyje się najtrudniej, i którzy najmniej korzystają z owoców postępu, zasługują na pomoc ze strony tych, którzy korzystają najbardziej. Międzynarodowy Dzień Solidarności Międzyludzkiej to okazja, by apelować o jedność w różnorodności i troskę o grupy społeczne najbardziej narażone na ubóstwo i wykluczenie.
O ustanowieniu Dnia Ludzkiej Solidarności zdecydowało Zgromadzenie Ogólne ONZ na zakończenie pierwszej Dekady Walki z Ubóstwem (1997-2006). Święto obchodzono po raz pierwszy w roku 2006.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com