Międzynarodowy Dzień Pamięci i Godności Ofiar Zbrodni Ludobójstwa oraz Zapobiegania tej Zbrodni

11 września 2015 r. Zgromadzenie Ogólne jednogłośnie przyjęło rezolucję A/RES/69/323, która ustanowiła dzień 9 grudnia Międzynarodowym Dniem Pamięci i Godności Ofiar Zbrodni Ludobójstwa oraz Zapobiegania tej Zbrodni.
Ludobójstwo to zbrodnia dokonana w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, jako takich, co stanowi bezwzględne pogwałcenie ich fundamentalnego prawa do życia w pokoju i godności.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com