Centrum Projektów Polska Cyfrowa ocenia wnioski samorządów o pieniądze na sprzęt do zdalnego nauczania. Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski wystąpił o dotację w wysokości 80 tys. zł.

Od 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty wskazane w dokumentacji konkursowej mogą wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie, którzy nie mogą uczestniczyć w zdalnych lekcjach, nie realizują podstawy programowej.  Zatem projekt ma na celu walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów.

Od 1 kwietnia trwa nabór wniosków o 100 proc. dofinansowania na zakup sprzętu, który będzie użyczany uczniom na czas zdalnej edukacji. W zależności od liczby uczniów samorządy mogą ubiegać się o 35 tys. zł, 45 tys. zł, 60 tys. zł, 70 tys. zł, 80 tys. zł lub 100 tys. zł. Koło znajduje się w grupie miast, którym przysługuje 80 tys. zł.

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com