Zarząd Powiatowy LOK zabiega o pozyskanie środków na modernizację strzelnicy. Wszystko wskazuje na to, że Zarząd Główny organizacji przekaże naszym strukturom 12 tys. zł na montaż przesłon przechwytujących.
Ze względu na ograniczenia związane z pandemią, prace modernizacyjne na LOK-owskiej strzelnicy w Ruszkowie idą wolniej niż planowano. Ale najważniejsze, że zarządowi powiatowemu organizacji uda się pozyskać fundusze na zadania najpilniejsze, a do tych należy m.in. montaż przesłon przechwytujących.
Strzelnica powstała w 1963 r. i długo jej stan oraz wyposażenie spełniały wymogi ustawowe. Obecnie konieczna jest modernizacja obiektu. Wczoraj Zarząd Powiatowy LOK wraz z obecnym (kpt. rez. Ireneusz Wojtysiak) i byłym (p. Andrzej Kowalewski) prezesem, spotkali się z Prezesem Zarządu Głównego LOK – płk. rez. Jerzym Salamuchą, dyrektorem BWZW LOK w Poznaniu ppłk rez. Bogdanem Mrowcem oraz St. Spec. ds. uzbrojenia i strzelectwa sportowego st. chor. szt. rez. Markiem Stebachem. Do spotkania doszło w gościnnym Klubie LOK Kolska Starówka, któremu szefuje p. Ryszard Borysiewicz. Delegaci przeprowadzili wizytację strzelnicy i zaproponowali powiatowemu zarządowi przekazanie ok. 12. tys. zł na montaż przesłon przechwytujących. Jednocześnie zalecili podniesienie wałów bocznych o 1,5 m. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo osób przebywających na strzelnicy – która jest miejscem treningów i organizacji zawodów. A w przyszłości, chce otworzyć swe podwoje dla wszystkich pasjonatów sportów strzeleckich.
Po zrealizowaniu zadania, zarząd będzie zabiegał o dalsze środki na kolejne prace modernizacyjne.

źródło:UM w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com