Burmistrz Miasta Koła, Stowarzyszenie W KOŁO POMAGAM, Miejski Dom Kultury w Kole, Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole zapraszają dzieci i młodzież z kolskich szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pt.: „WIRTUALNA HIPNOZA”.

„WIRTUALNA HIPNOZA” to konkurs, któremu patronuje Krzysztof Witkowski – Burmistrz Miasta Koła. Organizatorami są: Stowarzyszenie W KOŁO POMAGAM, Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole oraz Miejski Dom Kultury w Kole.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy w formie plakatu, w dowolnej technice, w formacie A3, lub projektu graficznego, z wykorzystaniem dowolnego programu komputerowego, w rozmiarze nie mniejszym niż format A4.

Inspiracji można szukać w polskiej szkole plakatu, której przedstawicielami są m.in.: Józef Mroszczak, Henryk Tomaszewski, Jan Lenica, Rafał Olbiński i Franciszek Starowieyski.

Termin zgłaszania prac konkursowych upływa 05.04.2020 r.

Regulamin konkursu w załączniku poniżej:

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com