Koncepcje zagospodarowania przestrzeni koło zamku w Kole
Nowoczesne, na miarę europejskich aspiracji, koncepcje zagospodarowania przestrzeni okołozamkowej można było podziwiać w ostatni piątek w Kolskiej Szkole Podstawowej nr 5. Placówka gościła studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, uczestników konkursu urbanistycznego pt. „Studium funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania ruin zamku kolskiego wraz z terenem sąsiadującym” zorganizowanego przez poznańską uczelnię oraz Burmistrza Miasta Koła. W Kole miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu, a mieszkańcy mogli obejrzeć projekty możliwe do zrealizowania w naszym mieście.
Z inicjatywy uczelni i kolskiego włodarza, do Koła przywiezione zostały 43 projekty zrealizowane przez ponad 140 studentów studiów magisterskich poznańskiej uczelni, biorących udział w konkursie na zagospodarowanie ruin wraz z terenem przyległym. Oceny prac podjęła się komisja w składzie: reprezentujący politechnikę dr hab. inż. arch. Robert Ast (przewodniczący) oraz dr inż. arch. Krzysztof Borowski a także Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski, Sekretarz Miasta Monika Ciesielska i Naczelnik Wydziału infrastruktury technicznej, inwestycji i gospodarki przestrzennej Mariusz Grabarczyk.
– Poziom prac jest wysoki, wykonali je studenci 5. roku, w większości już pracujący. Mam nadzieję, że konkurs przyczyni się do promocji tych pięknych okolic – starorzecza, terenów łęgowych, podmiejskiej okolicy, gdzie wstępuje specyficzne środowisko. Uczestnicy nie mieli łatwego zadania, zastosowali nowoczesne, europejskie tendencje do tworzenia parków krajobrazowych, łączące piękno natury ze sztuką wysoką – powiedział profesor PP Robert Ast.
– Trwa konserwacja i zabezpieczania ruin zamku, wchodzimy w 4. etap prac, więc najwyższy czas myśleć, co w tej przestrzeni pojawi się w przyszłości – powiedział kolski włodarz Krzysztof Witkowski. – Konkurs dał nam możliwość poznania koncepcji, które mogą być inspirujące przy tworzeniu, w przyszłości, projektu technicznego na zagospodarowanie tego terenu. Wystawa prezentuje ciekawe propozycje (choć nie wszystkie realne ze względu na wysokie koszty realizacyjne), ale to zaledwie początek dyskusji nad tym, co ma się kiedyś wydarzyć w okolicy zamku. Pamiętajmy, że działka przylegająca do zamku nie jest jeszcze własnością miasta, trwa procedura pozyskania tego terenu, ale o dalszych pracach wokół ruin trzeba już zacząć myśleć, tym bardziej, że ruszają środki europejskie. Najważniejsze jest określenie, czego potrzebuje nasze miasto oraz ustalenie realnych możliwości realizacji projektu architektonicznego wkomponowanego w otaczające teren zamkowy piękno. Każdy efekt, każda inwestycja zaczyna się od pomysłu i inspiracji.
Ze względu na wysoki poziom prac, komisja przyznała 3 nagrody i 3 honorowe wyróżnienia. Najwyższe noty uzyskał projekt Dominiki Bodetko i Antoniego Foltyna, drugie miejsce zajęła realizacja Michała Kacprzyka, trzecią lokatę praca Pauliny Kukułki i Moniki Milkiewicz. Zwycięzcy odebrali dyplomy i nagrody. Najwyżej ocenione prace noszą numery (I-III m.): 33 (Grand Prix), 11, 26. Równorzędne wyróżnienia otrzymały prace nr 24, 13 i 2, ich autorzy to: Eliza Schneider i Natalia Siemieniuk; Kornel Kuzański; Jumana Al-Sammarraie, Wiktoria Szaratkiewicz i Barbara Nila.
– Ocenialiśmy nie tylko warsztat i poziom projektów, ale również możliwości finansowe i potrzeby naszego miasta, wybrane prace spełniają wszystkie te kryteria – dodał burmistrz dziękując studentom za udział w konkursie. Profesorowie z poznańskiej uczelni wyrazili zadowolenie ze współpracy i z możliwości poznania naszej urokliwej okolicy, życząc realizacji – w przyszłości – pięknej koncepcji zagospodarowania zabytku.
źródło:UM w Kole
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com