Komisja Stopni Instruktorskich Komendy Hufca ZHP Koło informuje, iż w związku z obecnie panującą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną COVID-19, szkolenie przewodnikowskie, dla zainteresowanych Druhen i Druhów z otwartą próbą przewodnikowską, odbędzie się zdalnie drogą online dnia 21.08.2020 gdzie będą udostępnione materiały szkoleniowe i testy (szczegółowe informacje drogą telefoniczną).

Zamknięcie prób przewodnikowskich odbędzie się 03.09.2020 o godz. 18:30 w siedzibie Komendy Hufca Koło.

Warunkiem zamknięcia próby jest dostarczenie do dnia 26.08.2020 wypełnionego i uzupełnionego wniosku o zamknięcie próby wraz z opisem przebiegu próby.
Wnioski należy przedłożyć w określonym terminie w formie elektronicznej na adres e-mail Komendy Hufca: kolo@zhp.wlkp.pl i formie papierowej.
W dniu zamknięcia próby powinien być obecny Opiekun próby.
Przypominamy o regulaminowym umundurowaniu.

W przypadku wnioskowania o przesunięcie terminu zamknięcia próby proszę o informację do dnia 25.08.2020 do dh Andrzeja na adres e-mail:andrzej.pietrzak@zhp.net.pl

Czuwaj!

Przewodniczący KSI
hm. Jarosław Graczyk

źródło:Hufiec ZHP Koło

Leave a comment