Będzie to kolejna, wielka inwestycja w mieście…

Koło otrzymało 1 mln 341 tys. zł na budowę PSZOK-u!

Burmistrz Miasta Koła dr Krzysztof Witkowski dzisiaj otrzymał wiadomość o pozytywnej ocenie drugiego stopnia (ocenie merytorycznej) wniosku o dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych!  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ze środków Unii Europejskiej z Programu Infrastruktura i Środowisko, przyznał nam dofinansowanie w kwocie 1 341 521 zł. Całość zadania opiewa na: 1 941 259,80 zł.

Obecna lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wiąże się z licznymi uciążliwościami dla mieszkańców osiedla Płaszczyzna. Dlatego też kolski samorząd zaplanował budowę nowego punktu w innym miejscu, poza osiedlami mieszkalnymi, na ul. Zakładowej. Miasto Koło złożyło do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie realizacji tego zadania. Wynik konkursu przeszedł oczekiwania samorządowców. – Wiele jest w mieście spraw pilnych, ale zmianę lokalizacji PSZOK-u od początku traktowałem priorytetowo – przyznał burmistrz Koła dr Krzysztof Witkowski. – Spodziewam się, że najbardziej zadowoleni z przedsięwzięcia będą mieszkańcy osiedla Płaszczyzna, którym poprawi się jakość życia. Ale pragnę też przypomnieć, że celem zadania jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu poprzez racjonalizację systemu gospodarki odpadami, w tym w szczególności poprzez zapewnienie właściwej infrastruktury do zagospodarowania odpadów. Realizacja projektu jest niezbędnym czynnikiem wpływającym na poprawę warunków ekologicznych i ekonomicznych Gminy Miejskiej.

Zadanie ujęte jest w WPF i uchwale budżetowej.  Budowa PSZOK-u planowana jest do realizacji w latach 2020-2021.

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com