18 maja 1920 r. w Wadowicach przyszedł na świat Karol Józef Wojtyła, późniejszy Papież, dziś Święty, będący od 1999 roku Honorowym Obywatelem Miasta Koła. Aby upamiętnić zbliżającą się 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II, Rada Miejska w Kole uchwałą przyjęła – w uznaniu dla jego zasług – stanowisko.

Stanowisko Rady Miejskiej w Kole w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II brzmi: W dniu 18 maja 1920 r. w Wadowicach przyszedł na świat Karol Józef Wojtyła – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, 264. papież i 6. Suweren Państwa Watykańskiego. Święty Kościoła powszechnego. Wielki Polak i patriota, poeta i poliglota, wspaniały dramaturg i pedagog, fenomenolog, filozof i etyk. Nie sposób przedstawić całej bogatej biografii naszego znakomitego rodaka. Natomiast warto zaznaczyć, że Rada Miejska w Kole uchwałą Nr IX/42/99 z dnia 27 kwietnia 1999 r. nadała Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Miasta Koła. To spełnienie oczekiwań mieszkańców miasta, podkreślających swoją więź z Papieżem, niestrudzonym Pielgrzymem głoszącym światu miłość i dobroć. Jest dla Koła wielkim zaszczytem mieć wśród swoich obywateli jednego z największych synów – Polaka, któremu Ojczyzna zawdzięcza więcej niż komukolwiek innemu. Ojciec Święty Jan Paweł II został uhonorowany już kilkudziesięcioma honorowymi obywatelstwami w Polsce i wieloma na świecie. Nadanie przez Radę Miejską w Kole Honorowego Obywatelstwa Papieżowi jest podziękowaniem kolan dla Ojca Świętego za miłość i szacunek, jakim darzył każdego człowieka przez ćwierćwiecze swego pontyfikatu. Dokument wręczył Ojcu Świętemu dnia 7 czerwca 1999 r. w Licheniu burmistrz Jerzy Przybylski oraz przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Jabłoński. W kolejnym roku miała miejsce pielgrzymka dziękczynna do Watykanu (jako podziękowanie za przyjazd Ojca Świętego do Polski). Przewodniczący Wojciech Jabłoński wręczył Papieżowi malowany na szkle obraz Ratusza Miejskiego w ówczesnej fazie odbudowy. Na podarunku widniał napis „Ojcze Święty pobłogosław”. Uchwała   nr X/55/99 Rady Miejskiej w Kole z dnia 16 czerwca 1999 roku, nadała odcinkowi między ul. Włocławską a ul. Sienkiewicza nazwę Aleja Jana Pawła II. Decyzja radnych związana była z pobytem Ojca Świętego w Licheniu. 10 grudnia 2000 r. (w niedzielę) miało miejsce odsłonięcie obelisku Jana Pawła II, mieszczącego się przy Alei Jana Pawła II. Była to inicjatywa Zarządu Powiatowego NSZZ „Solidarność” w Kole w roku jubileuszu 20-lecia istnienia. W 2004 r. Urząd Miejski wydał publikację pt. Honorowi Obywatele Miasta Koła, autorstwa: Jan Stępiński, Ryszard Lenartowicz, Katarzyna Banasiak, Wydawnictwo – Przegląd Koniński. Album prezentuje biogramy kilku znamienitych postaci – szczególne miejsce wśród nich zajmuje Jan Paweł II. Jeden egzemplarz został przesłany do Watykanu. Z Sekretariatu Stanu 3 lutego 2005 r. nadszedł list o treści: W imieniu Jego Świątobliwości Jana Pawła II przekazuję Panu serdeczne podziękowania za dar w postaci publikacji poświęconej Honorowym Obywatelom Miasta Koła i życzliwe słowa zawarte w liście ze stycznia br. Wdzięczny za pamięć, Ojciec Święty życzy, by rok, który niedawno rozpoczęliśmy, był dla Pana, Jego Współpracowników oraz Autorów przekazanej publikacji mocny Eucharystią. Podpisano: Asesor Mons. Gabriele Caccia. W dniach 4-8 kwietnia 2005 r. w sali sesyjnej Ratusza Miejskiego została wyłożona księga kondolencyjna poświęcona pamięci Papieża Jana Pawła II, Honorowego Obywatela Miasta Koła. Dnia 27 kwietnia 2005 r. odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej poświęcona pamięci Ojca Świętego oraz miało miejsce odsłonięcie tablicy pamiątkowej usytuowanej na ścianie frontowej Ratusza Miejskiego w VI rocznicę nadania Papieżowi Honorowego Obywatelstwa Miasta Koła. W 2006 r. Gimnazjum nr 3 w Kole przyjęło imię Papieża Jana Pawła II. W kwietniu 2016 r. metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki przekazał relikwie św. Jana Pawła II na ręce proboszcza kolskiej fary Józefa Wronkiewicza, który dba, by były otaczane należytą czcią.

Rada Miejska w Kole w uznaniu zasług św. Jana Pawła II, w przeddzień jego 100. rocznicy urodzin oddaje hołd szlachetnemu człowiekowi niezłomnych zasad i wielkiej miłości do ojczyzny, dzięki któremu w Polsce i na świecie dokonało się tak wiele dobrych przemian społecznych.

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com