II EDYCJA KONKURSU EKOLOGICZNEGO „BĄDŹ EKO MIESZKAŃCEM KOŁA” ROZSTRZYGNIĘTA, NAGRODY ROZDANE
W dniu 6 maja br. organizator i fundator nagród Radny Miasta Koła – Adrian Król wraz z Burmistrzem Krzysztofem Witkowskim pogratulowali mieszkańcom Koła uczestniczącym w konkursie, którym dopisało szczęście podczas losowania nagród – wykazania się wiedzą ekologiczną na temat segregacji odpadów komunalnych.
W II edycji konkursu nagrody otrzymali: Pani Anna Włodarczyk, Pan Mieczysław Furmański oraz Pan Krzysztof Zalas. Radny wraz z włodarzem mieli przyjemność wręczyć finalistom „żółte” pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 120 litrów, posiadające certyfikaty i atesty, wytrzymałe, wykonane z wysokiej jakości tworzywa (PEHD), dostosowane do samochodów firm komunalnych.
Podczas spotkania w kolskim ratuszu burmistrz nadmienił, że, jeśli budżet miasta na to pozwoli, będzie zabiegał, by miasto częściowo lub w całości, dołożyło do systemu gospodarki odpadami. Ta forma pomocy mieszkańcom została już zrealizowana w ubiegłym roku, kiedy większość rady poparła pomysł burmistrza, aby zatrzymać wzrost opłat komunalnych.
Radny Adrian Król zapowiedział, że na Światowy Dzień Sprzątania Ziemi, który będzie obchodzony w III weekend września, planuje zorganizować III edycję z małą modyfikacją dotychczasowego regulaminu. Zmiana polegać będzie na tym, iż ilość ufundowanych nagród będzie zależna od ilości prawidłowo wypełnionych i nadesłanych ankiet od mieszkańców Koła w proporcji 1:10. Oznacza to, że na 1 lub 9 nadesłanych prawidłowo ankiet do wygrania będzie 1 nagroda a na 91 przysłanych prawidłowo ankiet radny ufunduje 10 pojemników. Zatem warto już informować sąsiadów i planować swój udział w konkursie.
źródło:UM w Kole