Pani Teresa Brzoska otrzymała od Redaktora Naczelnego “Głosu Wielkopolskiego” dyplom i statuetkę pierwszego miejsca w powiecie kolskim w kategorii „Działalność społeczna i charytatywna ” 

źródło:Teresa Brzoska