28 czerwca br. będziemy wybierać Prezydenta Rzeczypospolitej. Lokale wyborcze będą otwarte w godz. 7.00-21.00. Podczas wyborów prezydenckich 2020 należy pamietać o podstawowych środkach ostrożności: zachowaniu 1,5-metrowego dystansu oraz obowiązku zakrycia ust i nosa. Przy wejściu do lokalu zostaną umieszczone płyny do dezynfekcji rąk. Jeśli wyborca nie zamierza z nich korzystać rekomenduje się, aby zaopatrzył się w rękawiczki jednorazowe.

W lokalu wyborczym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 (z wyłączeniem członków obwodowej komisji, mężów zaufania, obserwatorów i osób pomocniczych).

Zaleca się, aby drzwi do sali, gdzie odbywa się głosowanie były otwarte. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa drzwi nie mogą być otwarte, klamki i powierzchnie, które mogą być dotykane, powinny być regularnie dezynfekowane nie częściej, niż co godzinę, ale co najmniej 6 razy w czasie trwania głosowania (nie przerywa to głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej).

Członkowie obwodowych komisji wyborczych będą wyposażani w: jednorazowe rękawice ochronne, płyn do dezynfekcji rąk, maseczki medyczne oraz przyłbice. Lokale wyborcze będą wietrzone co najmniej raz na godzinę.

Ze względu na pandemię COVID-19 prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

źródło:UM w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com