Droga w m. Głębokie uroczyście otwarta
W dniu wczorajszym 20 lutego odbyła się uroczystość otwarcia przebudowanej drogi powiatowej nr 3404P
w miejscowości Głębokie, biegnącej na terenie gminy Olszówka. Inwestycja realizowana przez Powiat Kolski pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Głębokie” dofinansowana została ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 997.020,64 zł, a całkowita jej wartość wyniosła ponad 2 mln zł. Udział finansowy oprócz dofinansowania z FDS oraz środków z budżetu powiatu kolskiego miała, również gmina Olszówka.
W uroczystości otwarcia przebudowanego odcinka drogi udział wzięli Minister – Członek Rady Ministrów Zbigniew Hoffman, Poseł na Sejm RP Witold Czarnecki, I Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska, Starosta Kolski Robert Kropidłowski oraz Radni Powiatu Kolskiego Rafał Ławniczak
i Jarosław Sobański. Przecięcia wstęgi dokonali również Prezes KHBC w Straszkowie Grzegorz Fiałkowski jak również wykonawca inwestycji Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych S.A. z Koła Paweł Andrzejczak. Gminę Olszówka reprezentowali Przewodniczący Rady Gminy Olszówka Zbigniew Górecki oraz Wójt Gminy Olszówka Włodzimierz Fraszczyk. PO uroczystym przecięciu wstęgi Proboszcz Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Umieniu ks. Mariusz Ponikierski.
Przebudowie poddano odcinek drogi powiatowej od granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej
nr 263 w kierunku miejscowości Olszówka na długości 995 m. W ramach inwestycji wykonano układ komunikacyjny w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym, a szerokość jezdni po przebudowie wynosi 6 m. Po stronie prawej wykonano także ścieżkę pieszo – rowerową o szerokości 2,5 m.
źródło:Starostwo Powiatowe w kole