Koło znalazło się na liście do dofinansowania przez Ministerstwo Kultury, z programu „Ochrona zabytków”, remontu ściany północnej ruin zamku. Dotacja wynosi 200 000,00 zł!

Dofinansowanie pozwoli rozpocząć prace przy naszym zabytku. Najważniejsze jest zabezpieczenie warowni przed dalszą dewastacją. Nikt wcześniej o to nie zadbał. –  Zabezpieczenie ruin uważam za swój obowiązek – powiedział Burmistrz Miasta Koła dr Krzysztof Witkowski. – Skoro mamy taką sposobność i udało nam się pozyskać środki, musimy zatroszczyć się o zabytek. Prace związane z zabezpieczeniem zamku będą podzielone na trzy roczne etapy, tak więc ten etap zajmie ok. 3 lat. Kolejnym krokiem będzie rewitalizacja, która pozwoli przystosować obiekt dla zwiedzających. Wierzę, że uda nam się „przywrócić świetność” królewskiej siedzibie…

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com