Burmistrz Miasta Koła podpisał porozumienie międzygminne.
Dzisiaj Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski podpisał porozumienie międzygminne dotyczące współpracy jednostek samorządu terytorialnego Obszaru Funkcjonalnego Miast Koła i Turku w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Porozumienie jest konsekwencją Uchwały podjętej na czerwcowej sesji przez Radę Miejską Koła, na wniosek kolskiego włodarza.

Przypomnijmy, że Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowa forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich (w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027). Na naszym terenie ZIT służy wsparciu zintegrowanych projektów, mających znaczenie dla całego obszaru funkcjonalnego, czyli: miasta Koła, gminy Koło, miasta Turku i gminy Turek, Brudzewa i Kościelca, a wyliczona dla tego terenu alokacja wynosi 8 717 164,60 euro. O środki te w nowej perspektywie finansowej będzie można ubiegać się w zakresie kilku celów szczegółowych wskazanych przez Zarząd Województwa.