Z uwagi na dynamiczny rozwój firmy w 1934 postanowiono wybudować nowy zakład, który powstał przy ul. Toruńskiej 97 w 1937 r. (budynek spółdzielni na zdjęciu w trakcie budowy – dziś już nie istniejący). W tym czasie wykupiono też konkurencyjne zakłady: Vogta w Babiaku i Skolimowskiego w Brudzewie, tworząc z nich śmietanczarnie. Dzięki inwestycjom i nowemu zakładowi powstała w Kole bardzo nowoczesna jak na ówczesne standardy mleczarnia mechaniczna, i jeszcze polepszono jakość produktów. Sukces ten przyczynił się do rozszerzenia terenu działalności spółdzielni oraz zmiany jej nazwy w roku 1937 na Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole. Do wybuchu wojny OSM w Kole miała już 16 filii na terenie powiatu kolskiego, a w samym mieście Kole posiadała sieć sklepów nabiałowo-spożywczych.

W 1939 zakład przejęli okupanci niemieccy, którzy poszerzyli działalność o skup miodu i ubój drobiu. Zwiększono też wtedy wyposażenie techniczne – urządzono laboratorium, stworzono chłodnię amoniakalną i powiększono zbiorniki fermentacyjne śmietany do produkcji masła. Masło i mleko pełne przeznaczano tylko dla Niemców, a mleko odtłuszczone sprzedawano Polakom na kartki. Przerabiano wtedy 70.000 litrów mleka dziennie i zatrudniano 160 robotników. Niektórzy z nich wykazywali się bohaterską postawą, dostarczając mleko i masło dzieciom do transportów z Rzeszowszczyzny stojących na kolskim dworcu kolejowym. W 1945 okupant zdemontował maszyny, z których część ukryto, chroniąc przed wywózką do Rzeszy, do jakiej ostatecznie jednak nie doszło z braku czasu.

(na podstawie: „Koło – rozwój miasta 1948-1978” J. Gradziński, R. Pilarski; J.S. Mujta „Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole 1930-2000” oraz A. Wysocka „Z dumą w XXI wiek – 80 lat Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole”)

źródło:OSM w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com