Dziś w samo południe, w związku z przypadającą 20 stycznia 76. rocznicą wyzwolenia naszego miasta spod okupacji niemieckiej, Burmistrz Miasta Koła dr Krzysztof Witkowski wraz z delegacjami złożył kwiaty na Cmentarzu Wojennym. Każdego roku czczona jest pamięć poległych w walkach żołnierzy.
Delegacje przybyły na cmentarz wojenny, by oddać hołd poległym żołnierzom I Frontu Białoruskiego Armii Radzieckiej, która uczestniczyła w wyzwalaniu naszego miasta i poniosła straty. Nekropolia, choć obszarowo niewielka, jest ważnym miejscem pochówku. Tu zachował się najstarszy, znany pomnik w Kole z 1835 r. Spoczywają tu m.in. lotnicy polscy polegli w czasie lotu bojowego nad Kołem we wrześniu 1939 r. oraz przeszło 500 żołnierzy sowieckich poległych o wyzwolenie Koła w dniach
19-21 stycznia 1945 r. W zbiorowej kwaterze, w mogile nr 13, spoczywa m.in. poległy w walkach o wyzwolenie miasta Anatolij Kobyliański.
W naszym rejonie stacjonowały rezerwowe oddziały niemieckie, które w starciu z Armią Radziecką ustąpiły z okolicy. – Oddajemy hołd ludziom, nie ideologii komunistycznej, ludziom, którzy oddali życie za to, żeby nasze miasto było wolne. Dla mnie jako dla historyka ocena dokonań żołnierzy w dniach 19-21 stycznia 1945 roku jest jednoznaczna ze względu na fakt, iż w planach niemieckich było w ciągu 30 lat wyniszczyć Polaków, poddać nas eksterminacji, a sama przecież okupacja niemiecka była horrorem, tak więc dla mieszkańców Koła bezapelacyjnie było to wyzwolenie – powiedział włodarz.
źródło:UM w Kole
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com