1 września rozpocznie się akcja protestacyjna nauczycieli
ZNP: Ogłaszamy pogotowie protestacyjne
Wprowadzenie pogotowia protestacyjnego we wszystkich ogniwach związkowych – tak Prezydium ZG ZNP odpowiedziało na wynik wczorajszych rozmów w MEiN na temat nauczycielskich wynagrodzeń.
Prezydium ZG ZNP przyjęło dziś uchwałę “w sprawie ogłoszenia pogotowia protestacyjnego”.
Jak mówi uchwała, Związek w najbliższym czasie zorganizuje i przeprowadzi “ogólnopolską akcję informacyjną mającą na celu poinformowanie społeczeństwa o narastających problemach systemu edukacji”.
W uchwale znalazł się także punkt wprowadzający w strukturach ZNP pogotowie protestacyjne:
“Ogłosić pogotowie protestacyjne we wszystkich ogniwach organizacyjnych Związku obejmujące m. in. oflagowanie i oplakatowanie zakładów pracy”.
Związek wystąpi ponadto do “reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli z propozycją powołania międzyzwiązkowego komitetu protestacyjnego”.
To odpowiedź ZNP na wczorajsze rozmowy o wynagrodzeniach w oświacie w ramach ministerialnego Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Ministerstwo zaproponowało podwyższenie od 1 stycznia 2023 r. kwoty bazowej dla nauczycieli o 13,8 proc. – z 3537 zł obecnie do 4025 zł. Według resortu Przemysława Czarnka, pozwoli to na podwyżki w oświacie rzędu 9 proc. Czemu nie więcej? Nowa kwota bazowa prawdopodobnie “skonsumuje” podwyżki, jakie otrzymają od 1 września br. nauczyciele stażyści i kontraktowi (8-10 proc.).
9 proc. od 1 stycznia 2023 r. – taką propozycję podwyżek dla nauczycieli usłyszeli dziś związkowcy z ust ministra edukacji Przemysława Czarnka. Związki domagają się podwyżki 20-procentowej już od nowego roku szkolnego. “Chcemy rozmawiać z premierem, bo z ministrem nie ma o czym”
Po podwyżce 9 proc. od 1 stycznia 2023 r. średnie wynagrodzenie wynosiłoby więc w przypadku:
* nauczyciela początkującego – 4 831,04 zł (czyli o 399 zł więcej niż to będzie od 1 września br.)
* nauczyciela mianowanego – 5 797,25 zł (czyli o 479 zł więcej)
* nauczyciela dyplomowanego – 7 407,60 zł (czyli o 612 zł więcej)
Wszystkie kwoty brutto.
Podwyżka 9 proc. od 1 stycznia 2023 r. nie zrekompensuje nauczycielom rekordowej, wynoszącej w lipcu aż 15,6 proc. inflacji. W przyszłym roku można się spodziewać, że inflacja utrzyma się na podobnym, a może nawet wyższym poziomie.
Przypomnijmy – ZNP oraz Forum Związków Zawodowych wspólnie domagają się 20-procentowych podwyżek od 1 września br.
– Pan minister przedstawił nam propozycje rozwiązań dotyczących roku 2023. Oczywiście wysłuchaliśmy ich. Chcemy rozmawiać z premierem. Z ministrem już bowiem nie ma o czym rozmawiać. Mamy jak zdarta płyta powtarzać ciągle ten sam postulat? – podsumował wczorajsze rozmowy Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP. – Sprawę traktujemy jako bardzo poważną. Z propozycji wynika, że pan minister nie rozumie problemów, o których rozmawiamy co najmniej od stycznia br. – dodał.
O tym, jak ważne jest przeprowadzenie akcji wyjaśniającej społeczeństwu sytuację płacową w oświacie świadczy fakt, że przedstawiciele MEiN już od dzisiejszego poranka rozpoczęli akcję dezinformowania opinii publicznej w sprawie wynagrodzeń nauczycieli. Dariusz Piontkowski był dziś gościem radiowej Jedynki. W “Rozmowie Dnia” został zapytany o wysokość wynagrodzenia nauczyciela z 10-letnim stażem. W odpowiedzi wiceszef MEiN podał opinii publicznej zadziwiające kwoty nauczycielskich zarobków.
– Nauczyciel w stopniu nauczyciela dyplomowanego, czy najwyższym w awansie zawodowym, jego wynagrodzenie średnie z wszystkimi dodatkami to przeciętnie 6800-6900 zł “na rękę”. Jeśli ma nadgodziny, jego wynagrodzenie może być wyższe – wypalił Piontkowski.
Ile zarabia nauczyciel? Według wiceszefa MEiN… 6800-6900 zł “na rękę”
6800-6900 zł “na rękę” – tyle według wiceministra edukacji Dariusza Piontkowskiego zarabia nauczyciel z dziesięcioletnim stażem. Kuriozalne słowa polityka PiS wywołały ostre reakcje
iceminister popuścił wodze fantazji także wypowiadając się na temat zarobków młodych nauczycieli. – Nauczyciel rozpoczynający pracę ma ponad 4000 zł, to nie jest dużo, ale ten zawód daje perspektywę awansu także finansowego i ma pewne zalety, o których wszyscy mówią, chociażby 2-miesięczne wakacje – oświadczył wiceszef MEiN.
Poniżej znajduje się pełna treść uchwały Prezydium ZG ZNP:
Uchwała nr 22/2022 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z 24.08.2022 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia protestacyjnego
Działając w oparciu o § 4 uchwały Zarządu Głównego ZNP z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie kontynuowania przez Związek Nauczycielstwa Polskiego działań na rzecz oświaty i wychowania oraz podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela Prezydium ZG ZNP postanawia:
§ 1
Zorganizować i przeprowadzić ogólnopolską akcję informacyjną mającą na celu poinformowanie społeczeństwa o narastających problemach systemu edukacji.
§ 2
Ogłosić pogotowie protestacyjne we wszystkich ogniwach organizacyjnych Związku obejmujące m. in. oflagowanie i oplakatowanie zakładów pracy.
§ 3
Wystąpić do reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli z propozycją powołania międzyzwiązkowego komitetu protestacyjnego.
za Prezydium Zarządu Głównego ZNP
Sławomir Broniarz /-/
Prezes ZNP
(PS, GN)
foto:RMF24.pl
źródło:głosnauczycielski
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com